Senior číta knihu

Samota v Domovoch pre seniorov vo Švajčiarsku


Často myslím na slovenské krajanky a krajanov pokročilého veku žijúcich vo Švajčiarsku. Sama v seniorskom veku cítim, že príkazom zostávať doma, obmedzovanie návštevnosti a mnohým už dobre známym opatreniach počas trvania pandémie, nie je ľahkou povinnosťou.