Dotazník pocitov

Slovensko-Švajčiarska štúdia potrebuje aj vašu pomoc


Hľadajú sa zdraví Slováci žijúci vo Švajčiarsku (dobrovoľníci), ktorí by svojou účasťou pomohli zlepšiť podmienky pre pacientov so sklerózou multiplex.