Peniaze euro

Daňová povinnosť Slovákov pracujúcich vo Švajčiarsku


Pre určenie rozsahu daňových povinností daňovníka na území Sloveskej republiky je dôležité stanoviť miesto jeho daňovej rezidencie (daňového domicilu).