Bubliny v Basel Švajčiarsko

Základy švajčiarskej nemčiny


Krajina Helvétskeho kríža je jazykovo rozdelená na štyri časti (francúzka, nemecká, talianská a rétorománska). Všetky štyri jazyky sú takisto úradným jazykom. Centrálna a východná časť je prevažne nemecká, čiže nemecky by ste sa mali teoreticky dohovoriť s približne 64% populácie, ale iba teoreticky.