Poháre s alkoholom

Úraz pod vplyvom alkoholu vo Švajčiarsku


O vaše zdravie vo Švajčiarsku sa postarajú vždy lekári, ale pre poistné plnenie je dôležité, či ide o chorobu alebo o úraz. Pri úraze, ktorý sa stal pod vplyvom alkoholu, beriete na seba časť zodpovednosti.