Deti orajúce pole

Nedávna temná história Švajčiarska


Bohatstvo, poriadok a nádherná príroda sú asociácie, ktoré vo väčšine z nás vyvoláva krajina akou je súčasné Švajčiarsko. Helvéti však v nedávnej minulosti skrývajú aj temné stránky svojej histórie.