Cigaretová krabička

Zadymené vlakové stanice vo Švajčiarsku budú minulosťou


Liberálny postoj k fajčiarom vo Švajčiarsku sa postupne mení. Od 1. júna 2019 si fajčiari na vlakových staniciach zapália iba na vyhradených miestach.