Koruna priehrady Grande-Dixence

Grande-Dixence, najväčšia gravitačná vodná priehrada sveta sa nachádza vo Švajčiarsku


Švajčiari sú majstri vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie. Prírodný živel – voda sa podieľa 60 percentami na celkovej výrobe elektrickej energie vo Švajčiarsku.