Vodopád Rinquelle

Vodopád Rinquelle (Walensee)


Autom sme sa dopravili do obce Weesen (kantón St. Gallen), ktorá leží na západnom brehu jazera Walensee. S parkovaním nebol probém, ale asi to bolo počasím, ktoré preriedilo počet návštevníkov.