zdravotné poistenie

Očkovacia látka

Očkovanie vo Švajčiarsku


Očkovať či neočkovať? To je otázka. Vo Švajčiarsku sa môžete slobodne rozhodnúť, aj keď spoločenský tlak podporujúci očkovanie je veľký a aj doktori očkovanie berú akosi automaticky. Dôležité je však vedieť, že keď vy nebudete očkovaní alebo sa rozhodnete neočkovať svoje deti, tak vám za toto rozhodnutie nehrozí žiadna sankcia.


Chorý plyšový macko

Zdravotné poistenie vo Švajčiarsku


Po pridelení povolenia na pobyt, ste povinný do 3 mesiacov uzavrieť s poisťovňou zmluvu. V podstate ste už v tej chvíli základne poistený a platiť budete spätne k prvému dňu v mesiaci, kedy vám bolo vydané povolenie na pobyt (resp. kedy ste sa nahlásili na obecný úrad “Gemeinde”), a to poisťovni, ktorú si vyberiete.