Žena v domácnosti

Platiť AHV je povinné skoro pre všetkých. Aj pre mamičky v domácnosti


Pracujúce osoby od 1. januára po roku, kedy oslávili 17 narodeniny a všetci po roku, kedy oslávili 20 narodeniny, platia vo Švajčiarsku poistenie AHV (okrem osobytných prípadov). Nezamestnaní, študenti, ale aj mamičky a oteckovia v domácnosti.