Kalkulačka papier a pero

Zníženie zdravotného poistenia vo Švajčiarsku


Zdravotné poistenie vo Švajčiarsku si musí platiť každý, kto disponuje povolením na pobyt. Nie je to lacná záležitosť, a tak pre nízko príjmové skupiny poistencov má každý kantón pripravený dotačný program (individuelle Prämienverbilligung).