bunny-sample

bunny-sample

Byty

Tento rok sa nájomné zvyšovať nebude


Hypotekárna referenčná úroková sadzba zostáva nezmenená na úrovni 1,75 percenta. Táto stabilita je pozitívnou správou nielen pre nájomcov, ale aj pre zmierovacie orgány.

Po vlne sťažností počet nových zmierovacích konaní klesá – hoci stále zostáva veľké množstvo nevybavených prípadov. Zmierovacie orgány boli doslova zaplavené: minulý rok bolo vo Švajčiarsku začatých 43 000 zmierovacích konaní, čo predstavuje nárast o 80 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. To znamená, že došlo k masívnym konfliktom medzi prenajímateľmi a nájomcami. Aj začiatkom tohto roka bol zaznamenaný veľký nápor, až v posledných týždňoch došlo k miernemu poklesu počtu sťažností, ako uviedli viaceré zmierovacie orgány pre SRF.

Jedným z účastníkov zmierovacích konaní je Walter Angst z nájomcovského združenia v Zürichu. Podľa jeho slov boli zmierovacie orgány, vrátane tých v Zürichu, spočiatku preťažené. „Zmierovacie orgány boli zaskočené. Na začiatku sme museli všetky zdroje investovať do toho, aby sme vôbec mohli dokumentovať a evidovať prichádzajúce námietky,“ vysvetľuje Angst.

Minulé leto referenčná úroková sadzba prvýkrát po 12 rokoch stúpla, čo viedlo k zvýšeniu nájomného. Postihnutí nájomcovia sa obrátili na zmierovacie orgány, aby sa bránili proti vyššiemu nájomnému – orgánom však chýbali skúsenosti na riešenie takého množstva sporov.

Prečítajte si aj: Ako si znížite výšku nájomného vo Švajčiarsku

Okrem toho sa objavili právne neistoty. Problémy sa týkali najmä paušálneho zvýšenia nákladov na údržbu a vedľajšie náklady. Najdôležitejším poučením z uplynulých mesiacov je podľa Waltera Angsta potreba absolútne jasných pravidiel v oblasti nájomného. „Je dôležité, aby bolo vopred jasne komunikované, aké sú pravidlá zmierovacích orgánov. Ak sa zmierovacie orgány dobre pripravia a vopred oznámia, čo platí a čo neplatí, bude menej námietok.“

Zmierovacie orgány môžu svoju funkciu plniť len vtedy, ak sú pravidlá nájomného jasné a jednoduché a ak nie sú potrebné veľké, komplikované dokazovacie postupy.

Aktuálne sa spolková vláda snaží práve zlepšiť transparentnosť v nájomnom a prepracovať príslušné predpisy. Z pohľadu vlastníkov nehnuteľností sú tiež jasné pravidlá veľmi dôležité, hovorí Monika Sommer, zástupkyňa riaditeľa Združenia vlastníkov nehnuteľností. „Zmierovacie orgány môžu svoju funkciu plniť len vtedy, ak sú pravidlá nájomného jasné a jednoduché a ak nie sú potrebné veľké, komplikované dokazovacie postupy. Inak sú preťažené a strany musia riešiť spory na súde,“ uvádza Sommer.

Napriek náporu a dlhým čakacím dobám sa zmierovacie orgány v uplynulých mesiacoch osvedčili a vyriešili mnoho konfliktov. Dôležité je, aby strany medzi sebou komunikovali, tvrdí zástupkyňa vlastníkov nehnuteľností. „Často mám dojem, že by to bolo jednoduchšie, keby strany zavolali a vyriešili nezhody alebo nejasnosti priamo,“ dodáva.

Rovnako ako nájomcovia, aj zmierovacie orgány môžu pociťovať úľavu vďaka nezmenenej referenčnej úrokovej sadzbe. V uplynulých mesiacoch boli zahltené žiadosťami, ale prax ukazuje, že strany sa pred zmierovacími orgánmi zvyčajne rýchlo dohodnú. To znamená, že problémy by sa dali vyriešiť aj pred tým, než sa dostanú k zmierovacím orgánom.

Autor: Andrej Holdys

Zdroj: SRF

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

      1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
      2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps

    Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.