bunny-sample

bunny-sample

Poháre s alkoholom

Úraz pod vplyvom alkoholu vo Švajčiarsku


Poháre s alkoholom

O vaše zdravie vo Švajčiarsku sa postarajú vždy lekári, ale pre poistné plnenie je dôležité, či ide o chorobu alebo o úraz. Pri úraze, ktorý sa stal pod vplyvom alkoholu, beriete na seba časť zodpovednosti.

Nie každá udalosť, ktorú nazývame nehodou, je po právnej stránke aj tak klasifikovaná. Z právneho pohľadu je nehoda, podľa zákona (4 Art. LPGA), náhle poškodenie na ľudskom tele, ktoré je spôsobené neočakávaným faktorom a zhoršuje fyzické, duševné alebo psychické zdravie alebo má dokonca za následok smrť.

Udalosť musí prísť náhle a neočakávane. Všetky zdravotné udalosti, ktoré prichádzajú postupne, sa nepovažujú za nehodu, ale za chorobu. Nezáleži na tom, či sa prejavy objavili náhle alebo pomaly, dôraz sa kladie práve na neobvyklé vonkajšie vplyvy.

Všeobecne by sa dalo povedať, že úraz je každé zranenie, ktoré nastalo v dôsledku pádu alebo kolízie.

Ak nejde o úraz spôsobený nehodou, hradenie poisteného preberá zdravotná poisťovňa, kde si platíte náklady vo výške vášho rizikového modelu (Franchise) a následne spoluúčasť vo forme 10% z nákladov do výšky 700 CHF za kalendárny rok.

 

Prečítajte si aj: Pokuty vo Švajčiarsku

 

Zdravotná poisťovňa taktiež nevypláca iné náhrady, ktoré vám hrozia pri úraze a následnej strate zamestnania alebo invalidite.

Odmietnuť alebo skrátiť poistné plnenie môže úrazová poisťovňa z dôvodu, že úraz bol spôsobený z časti alebo úplne vlastnou chybou. Pri úraze, kde je potvrdená miera zavinenia spôsobená alkoholom je takéto krátenie bežné do výšky 20%. Prípady sú však posudzované individuálne.

 

Zdroj: www.20min.ch

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

  1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
  2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.