bunny-sample

bunny-sample

Figúrky rôznych profesií

Uznanie slovenského diplomu vo Švajčiarsku


Figúrky rôznych profesií

Ak uvažujete nad príchodom do Švajčiarska za účelom hľadania pracovných príležitostí a chceli by ste pracovať v odbore, ktorý ste vyštudovali, mali by ste sa zaujímať o to, či vám uznajú vyštudované školy, resp. školenia, kurzy, atď.

Vo Švajčiarsku sa z pohľadu spôsobilosti na určitú pozíciu delia povolania na regulované a neregulované. Tie neregulované nepodliehajú federálnym zákonom o potrebe určitého vzdelania, titulu, či poverenia ako tie regulované, resp. spôsobilosť je naopak presne definovaná.

Neregulované povolania: vo Švajčiarsku nie je oficiálne uznanie zahraničnej kvalifikácia potrebné. Uznanie a posúdenie je úplne na zamestnávateľovi.

Regulované povolania: vo Švajčiarsku sú predmetom právnych obmedzení a požiadaviek. Vykonávať ich môžu len držitelia konkrétnych kvalifikácií alebo titulov. Oprávnenie na posúdenie kvalifikácií sú delegované na rôzne inštitúcie.

Všetky regulované povolania vo Švajčiarsku s potrebou univerzitného vzdelania sú rozdelené na oblasti:

 • zdravotnícke profesie
 • učiacie profesie
 • technické profesie
 • zákon
 • sociálna práca

Zdravotnícke profesie

Zdravotnícke profesie

Psychológia – uznávanie kvalifikácie Federálny úrad pre verejné zdravie FOPH

Chiropraktik – uznávanie kvalifikácie Federálny úrad pre verejné zdravie FOPH

Ortopéd – uznávanie kvalifikácie Švajčiarska konferencia kantonálnych ministrov zdravotníctva GDK/CD

Učiace profesie

Učiace profesie – uznávanie kvalifikácie Švajčiarska konferencia kantonálnych ministrov školstva EDK/CDIP

 • pedagóg (predškolský pedagóg, učiteľ na základnej a strednej škole, učiteľ telesnej a hudobnej výchovy)
 • špeciálny pedagóg
 • logopéd

Učiteľ odbornej školy – uznávanie kvalifikácie Štátny sekretariát pre vzdelávanie, výskum a inovácie (SBFI)

 

Prečítajte si aj: Hľadanie práce vo Švajčiarsku

 

Technické profesie

Architekt a stavebný inžinier – uznávanie kvalifikácie Štátny sekretariát pre vzdelávanie, výskum a inovácie (SBFI)

O potrebe kvalifikácie pre tieto povolania vo Švajčiarsku rozhodujú jednotlivé kantóny. Niektoré kantóny (Vaud, Ženeva, Lucern, Fribourg, Neuchatel, Ticino) vyžadujú diplom, v iných prípadoch, predovšetkým kantóny v nemecky hovoriacej časti Švajčiarska, sa špeciálna kvalifikácia nevyžaduje.

Geodet – uznávanie kvalifikácie Švajčiarska federálna komisia pre udeľovanie licencií katastrálnych geodetov

Zákon

Právnik – uznávanie kvalifikácie Kantonálne ministerstvo spravodlivosti

Vo Švajčiarsku je advokátska licencia regulovaná na kantonálnej úrovni v kantonálnych právnych predpisoch o právnej praxi. Uchádzači musia prejsť kantonálnou štátnou skúškou.

Sociálna práca

Sociálny pracovník – uznávanie kvalifikácie Štátny sekretariát pre vzdelávanie, výskum a inovácie (SBFI)

Štátny sekretariát pre vzdelávanie, výskum a inovácia (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation) má ďalej na starosti posudzovanie dosiahnutých kvalifikácii:

 • vysokoškolské vzdelanie
 • odborné vzdelanie a stredné školy
 • učiteľstvo pre odborné školy

Vysokoškolské vzdelanie

 • inžinierstvo a informačné technológie
 • architektúra, stavebníctvo a plánovanie
 • chémie a vedy o živote
 • poľnohospodárstvo a lesníctvo
 • správa a služby
 • dizajn
 • sociálna práca
 • oblasť hudby, divadla a ďalšieho umenia
 • aplikovaná lingvistika
 • aplikovaná psychológia

Odborné vzdelanie a stredné školy – sociálny sektor, priemysel, obchod, gastronómia, odvetvie služieb, atď.

Učitelia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy

Švajčiarsky červený kríž má ďalej na starosti posudzovanie dosiahnutých kvalifikácii:

Nelekársky zdravotnícky pracovníci

 • dentálny hygienik
 • ergoterapeut, nutricionista
 • pôrodný asistent
 • lekársky rádiologický technik
 • zdravotný laborant
 • optik
 • zdravotnícky personál
 • fyzioterapeut
 • podiatrista
 • sanitár – uznávanie kvalifikácie

 

Zdroj: Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

 1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
 2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.