bunny-sample

bunny-sample

Prezidentský palác Bratislava Slovensko

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2014


Prezidentský palác Bratislava Slovensko

Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 19. decembra 2013 o vyhlásení voľby prezidenta Slovenskej republiky bol termín tejto voľby určený na sobotu, 15. marca 2014.

Termín prípadného druhého kola na sobotu, 29. marca 2014. V zmysle § 2 zákona č. 46/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov budú volebné miestnosti v týchto dňoch otvorené od 7:00 do 22:00.

V zmysle úvodného ustanovenia (§ 1) tohto zákona sa voľba koná na území SR. Právo voliť prezidenta SR majú občania SR, ktorí v deň voľby dovŕšili 18 rokov veku a zdržiavajú sa v deň voľby na území SR.

Zákon neumožňuje voľbu prezidenta SR na zastupiteľských úradoch SR v zahraničí ani voľbu poštou. Občana SR, ktorý nemá trvalý pobyt na území SR a dostaví sa v deň voľby do volebnej miestnosti, okrsková volebná komisia dopíše do zoznamu oprávnených voličov, pričom zápis do zoznamu oprávnených voličov komisia zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade.

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

  1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
  2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.