bunny-sample

bunny-sample

Volby poštou zo zahraničia

Voľby sa začali zo zahraničia a už majú problémy


Volby poštou zo zahraničia

Slovensko v súšasnosti žije predvolebnou kampaňou politických strán, ktoré sa snažia presvedčiť na svoju stranu čím najviac voličov. Slováci v zahraničí sa však musia rozhodnúť skôr ako predvolebná kampaň príde do finále.

Niektorí Slováci žijúci vo Švajčiarsku už odvolili, ale väčšina tých, ktorí požiadali o voľbu poštou, ešte stále na obálku zo svojej obce čakajú. Naši čitatelia však už hlásia aj problémy.

“Mne prišli hlasovacie lístky dosť rýchlo, ale počet obálok nesedel. Volala som na úrad do Vrakune, a že všetko posielajú ešte raz. Dúfam, že sa to všetko bude stíhať”, napísala nám pani Matovičová žijúca v Sumiswalde (Švajčiarsko).

Ďalším Slovákom v obálke chýbajú iba informácie o hlasovaní poštou, ale v niektorých prípadoch sa jedná aj o absenciu hlasovacích lístkov niektorých politických strán.

 

Prečítajte si aj: Záleží alebo nezáleží na hlasoch Slovákov žijúcich v zahraničí?

 

Ľudia na sociálnych sieťach sa zase raz vynašli. Sami ponúkajú hlasovacie lístky tých politických strán, ktoré im po hlasovaní zostali, čiže ak vám v obálke chýba práve ten váš politický subjekt, aj takto sa môžete k hlasovaciemu lístku dostať.

Samozrejme máte aj oficiálnu cestu ako požiadať o nápravu. Ministerstvo vnútra SR odporúča, aby volič s problémom kontaktoval obec, ktorá mu hárky poslala. “Odporúčame, aby mail, ktorým občan požiada obec o nové hlasovacie lístky, zaslal pre informáciu v kópii aj na adresu volby@minv.sk”, uvádza vo svojom vyhlásení rezort vnútra.

Obec je povinná zaslať žiadateľovi o voľbu poštou, ak splnil v žiadosti všetky náležitosti, najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb na adresu miesta pobytu v cudzine:

  • obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,
  • hlasovacie lístky,
  • návratnú obálku (bude označená heslom „VOĽBA POŠTOU – ELECTION BY MAIL“ a vypísanou adresou sídla obecného úradu obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa),
  • poučenie o spôsobe hlasovania.

Ako postupovať pri hlasovaní poštou?

  1. Vyberte jeden hlasovací lístok, kde môžete, ale aj nemusíte zakrúžkovať maximálne 4 (čiže aj menej) poradové čísla pri kandidátoch, ktorým chce dať prednostný hlas.
  2. Vložte hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a obálku zalepte.
  3. Zalepenú obálku vložte do väčšej obálky (návratná obálka) označenej heslom “VOĽBA POŠTOU – ELECTION BY MAIL” a aj túto obálku zalepte.
  4. Na vlastné náklady odošlite obálku poštou na adresu obce vášho trvalého bydliska tak, aby bola doručená najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (čiže v piatok 28. februára 2020).

 

Zdroj: www.sme.sk

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

  1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
  2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.