bunny-sample

bunny-sample

Bratislava parlament a hrad

Voľby zo zahraničia aj zo Švajčiarska


Septembrové predčasné parlamentné voľby sa blížia. Voliť môžete aj zo Švajčiarska.

S blížiacimi sa predčasnými voľbami v Slovenskej republike v roku 2023 môžu byť občania, ktorí sa nachádzajú v zahraničí, zmätení zmenou vo voličských pravidlách pre voľbu poštou. Vo všeobecnosti, občania Slovenskej republiky, ktorí budú mať v deň volieb (30.9.2023) aspoň 18 rokov a odošlú svoju žiadosť o voľbu poštou minimálne 52 dní pred konaním volieb, majú právo voliť zo zahraničia.

Podľa zmeny v Zákone 180 / 2014 Z.z. z roku 2023 sa proces volenia poštou odlišuje od predošlých rokov. MV SR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) teraz ponúka Aplikácia pre podanie žiadosti o voľbu poštou.

Pre tých, ktorí sa rozhodnú voliť poštou zo zahraničia, sú k dispozícii dva spôsoby podania žiadosti:

 1. Elektronické podanie žiadosti: Aplikáciu MV SR môžete použiť na podanie žiadosti elektronicky, kde zadáte svoju adresu v zahraničí, rodné číslo a číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu. Táto aplikácia umožní sledovanie vybavenia žiadosti, zrušenie žiadosti o voľbu poštou a znovuzažiadanie o zaslanie materiálov v prípade, že sa ministerstvu prvá zásielka vrátila ako nedoručená.

 2. Písomné podanie žiadosti: Môžete tiež podať žiadosť písomne, pričom uvediete svoje rodné číslo a priložíte fotokópiu občianskeho preukazu alebo cestovného pasu. Táto žiadosť sa potom odošle poštou alebo sa doručí na podateľňu MV SR v Bratislave.

Potom, čo MV SR dostane vašu žiadosť, odošle volebné materiály najneskôr 40 dní pred voľbami. Keď tieto materiály prídu, voliči budú musieť stiahnuť a vytlačiť hlasovací lístok z webovej stránky MV SR, v prípade, že podali žiadosť prostredníctvom aplikácie. Voliči, ktorí podali písomnú žiadosť, dostanú hlasovacie lístky všetkých kandidujúcich strán priamo od MV SR.

Po prijatí volebných materiálov budete musieť postupovať nasledovne:

 1. Po zakrúžkovaní preferovaných kandidátov na hlasovacom lístku ho vložte do obálky s pečiatkou MV SR.
 2. Túto obálku potom vložte do návratovej obálky, ktorá má predtlačenú adresu MV SR.
 3. Návratovú obálku zašlite na vlastné náklady na adresu MV SR. Túto obálku je možné poslať zo zahraničia alebo zo Slovenska, poštou alebo priniesť na podateľňu MV SR.

Je dôležité poznamenať, že pre voličov, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, je možnosť voliť len poštou zo zahraničia. Voliť na veľvyslanectvách, ambasádach alebo zastupiteľských úradoch nie je povolené.

Vo voľbách 2023 sa všetky hlasy poslané poštou spočítajú v okrskoch v Bratislave, ktoré sú vyhradené voľbe poštou. Toto je prvýkrát, kedy budeme môcť vidieť, či voliči v zahraničí volia výrazne inak ako voliči na území Slovenska.

Táto zmena v systéme hlasovania umožní lepšiu transparentnosť a kontrolu nad procesom hlasovania, a umožní občanom v zahraničí ľahšie vyjadriť svoje demokratické právo.

Autor: Igor Kurek

Zdroj: MVSR 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

   1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
   2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

  Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.