bunny-sample

bunny-sample

Zablokovaná peňaženka

Vymáhanie pohľadávky vo Švajčiarsku


Zablokovaná peňaženka

Staré slovenské príslovie hovorí:  “Kamaráti buďme, hlhy si plaťme”. Ale čo robiť, keď ten dlh sa vám dlhodobo od dlžníka nedarí vymôcť?

Za vymáhanie dlhov vo Švajčiarsku sú zodpovedné štátne úrady. Ak chcete svoje peniaze od odlžníka vymáhať, musíte svoju žiadosť doručiť na správne miesto.

Ak ide o dlžníka súkromnú osobu alebo živnostníka, žiadosť podávate úradu, ktorý je príslušný miestu jeho bydliska. Ak ide o dlžníka firmu, žiadosť podávate úradu, ktorý je príslušný miestu sídla firmy.

To, kde má firma sídlo, zistíte jednoducho v obchodnom registry (www.zefix.ch).

Ak chcete nájsť úrad pre vymáhanie pohľadávok príslušný miestu bydliska alebo sídla dlžníka, použite webovú stránku www.e-service.admin.ch . Žiadosť sa dá doručiť osobne, poslať poštou alebo ju môžete podať online.

Ku svojej pohľadávke si môžete kľudne pripočítať aj úroky z omeškania. Ak nie sú definované zmluvou, tak ich zákonná výška je 5 % za rok.

Ako veriteľ musíte zaplatiť poplatoky, ktoré sú závislé na výške pohľadávky:

Poplatok za otvorenie konania:

 • od 40 do 150 CHF za nárok do 1000 CHF
 • od 50 do 300 CHF za nárok do 10 000 CHF
 • od 60 do 500 CHF za nárok do 100 000 CHF
 • od 70 do 1000 CHF za nárok do 1 milióna CHF
 • od 120 do 2 000 CHF za nárok nad 1 milión CHF 

Poplatok za vystavenie platobného rozkazu:

 • 20.30 CHF za nárok do 100 CHF
 • 33.30 CHF za nárok do 500 CHF
 • 53.30 CHF za nárok do 1000 CHF
 • 73.30 CHF za nárok do 10 000 CHF
 • 103.30 CHF za nárok do 100 000 CHF
 • 203.30 CHF za nárok do 1 milióna CHF
 • 413.30 CHF za nárok nad 1 milión CHF
 

 

Prečítajte si aj: Pôžička na čokoľvek od 7,95 % úroku vo Švajčiarsku

 

Po zaplatení poplatku pošle úrad na vymáhanie pohľadávok platobný rozkaz, v ktorom už bude zarátaný aj uhradený poplatok. Na tento platobný rozkaz môže dlžník reagovať tak, že dlžobu zaplatí alebo aj spochybnením pohľadávky. V každom prípade má na to 10 dní od doručenia platobného rozkazu.

Platobný rozkaz doručuje priamo úradník, a to buď na adresu bydliska alebo sídla dlžníka alebo dokonca aj na miesto pracoviska. Ak sa nepodarí dlžníka nájsť osobne alebo odmietne prebrať zásielku, tá sa odovzdá polícii, ktorá sa už o doručenie určite postará.

Pri vymáhaní pohľadávky nepredkladá veriteľ žiadne dôkazy o pohľadávke. Tie musí predkladať až súdu, ktorý nasleduje vtedy, ak dlžník v zákonnej lehote podá spochybnenie pohľadávky.

Ak pri tomto konaní neuspejete a súd zastaví vymáhacie konanie, budete musieť toto konanie zaplatiť a takisto uhradiť nárok nákladov od dlžníka, ktorý si pravdepodobne uplatní.

 

Zdroj: www.beobachter.ch

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

 1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
 2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.