bunny-sample

bunny-sample

Chorý plyšový macko

Zdravotné poistenie vo Švajčiarsku


Chorý plyšový macko

Po pridelení povolenia na pobyt, ste povinný do 3 mesiacov uzavrieť s poisťovňou zmluvu. V podstate ste už v tej chvíli základne poistený a platiť budete spätne k prvému dňu v mesiaci, kedy vám bolo vydané povolenie na pobyt (resp. kedy ste sa nahlásili na obecný úrad “Gemeinde”), a to poisťovni, ktorú si vyberiete.

Už pri základnom poistení existujú rozdiely v platbách a podmienkach, aj keď zákonom ustanovený štandard je pri nich rovnaký. V základnom poistení je k dispozícii až 5 modelov.

Pri tom najdrahšom modely “Freie Arztwahl” máte slobodnú voľbu lekára. Pri ostatných modeloch (Hausarztmodell, Telemedizin24, Gesundheitszentren, Telemedizinische Gesundheitsberatung) si môžete polepšiť zľavou v prípade potreby od 3% do 20%.* Rozdiely môžu vzniknúť aj medzi jednotlivými kantónmi, mestami a aj zaradením do jednej z troch vekových skupín.

Zákonom ustanovený štandard zdravotného poistenia obsahuje:

 • vyšetrenia a ambulantná liečba, nemocničná starostlivosť alebo starostlivosť v lekársko-sociálnom zariadení, ako aj nemocničná starostlivosť poskytovaná lekármi, chiropraktikmi, osobami poskytujúcimi služby na predpis alebo lekársky pokyn,
 • príspevky na ambulantnú starostlivosť poskytovanú na základe lekárskeho predpisu a stanovenej potreby starostlivosti,
 • akútna a prechodná starostlivosť potrebná po pobyte v nemocnici, ktorá je predpísaná lekárom v nemocnici (najviac na dva týždne),
 • rozbory, lieky, diagnostické alebo terapeutické prostriedky a prístroje predpísané lekárom alebo chiropraktikom v rozsahu stanovenom federálnou radou,
 • spoluúčasť na nákladoch na kúpeľnú liečbu predpísanú lekárom,
 • rehabilitačné opatrenia predpísané lekárom,
 • pobyt v nemocnici v spoločnej izbe,
 • pobyt v pôrodnici v prípade pôrodu,
 • príspevok na náklady na prepravu, ktoré sú z lekárskeho hľadiska nevyhnutné, ako aj príspevok na záchranárske činnosti,
 • služby farmaceutov (poradenstvo) pri poskytovaní riadne predpísaných liekov,
 • určité kontrolné testy a určité preventívne opatrenia vykonávané alebo predpísané lekárom,
 • zubná starostlivosť vyžiadaná na základe závažnej alebo neočakávanej choroby mastikačného (žuvacieho) systému alebo v dôsledku inej závažnej choroby alebo jej dôsledkov (napr. leukémie, AIDS), alebo ak je to potrebné na liečbu závažnej choroby alebo jej následkov, alebo v prípade, ak poruchy mastikačného systému spôsobil úraz, na ktorý sa nevzťahuje úrazové poistenie.

 

Prečítajte si aj: Ako si vybrať zdravotné poistenie vo Švajčiarsku?

 

Zaplatením zdravotného poistenia však vaše platby do zdravotníctva nekončili. Stále tu funguje model spoluúčasti. Starostlivosť v základnom balíku hradíte z vlastných zdrojov (pre dospelého) v danom roku do výšky zvoleného “franchise”. “Franchise”, si môžete pri základnom balíku vybrať a samozrejme platí, že čím vyšší, tým menej mesačne platíte.

Hodnoty “franchise” sú dané napevno, musíte si len vybrať: 300 CHF., 500 CHF., 1000 CHF., 1500 CHF., 2000 CHF. a 2500 CHF. Teda ak ste vybrali základný balík s “franchise” 25000 CHF., pri ktorom platíte mesačne taxu napr. 171.85 CHF. a ste často chorý, tak v danom roku si všetko ohľadom zdravotníctva hradíte do výšky 2500 CHF. “Franchise” platí iba v prípade dospelých a nie detí. Keď vaše platby dosiahnu túto hranicu, všetky ostatné náklady na zdravotnú starostlivosť hradíte spoluúčasťou 10%.

Pri deťoch je to v každom prípade iba spoluúčasť 10%. V danom roku však vaše výdaje (spoluúčasti 10%) na zdravotnú starostlivosť môžu dosahovať (pre dospelého) iba výšku 700 CHF. Pre dieťa je to 350 CHF. alebo 1000 CHF. v prípade viacerých detí. Po dosiahnutí týchto súm máte v danom roku už zdravotnú starostlivosť skoro zadarmo. Dospelý si ešte v prípade hospitalizácie pripláca na lôžko, platíte osobitne za sanitku, atď. čo sa už uvedených vecí vôbec netýka. Tieto položky sa dajú pripoistiť mimo základný balík. 

Zdravotné poistenie vo Švajčiarsku

To znamená, že keď si vyberiete vysokú “franchise 2500 CHF.”, čim si znížite mesačné platby na zdravotné poistenie (napr. 184.70 CHF.) a budete cez daný rok veľmi chorý, váš ročný účet za zdravotné poistenie bude nasledovný: 2062.20 CHF. (12 x 171.85 CHF.) + 2500 CHF. (franchise) + 700 CHF. (10% spoluúčasť) = 5262.20 CHF., potom už je starostlivoť zadarmo (okrem poplatkov za hospitalizáciu).

Pri podobnom zdravotnom stave ale so zníženým “franchise 300 CHF.” a vyššou mesačnou platbou (napr. 258.35 CHF.) to bude vyzerať asi takto: 3100.20 CHF. (12 x 258.35 CHF.) + 300 CHF. (franchisen) + 700 CHF. (10% spoluúčasť) = 4100.20 CHF., potom už je starostlivoť zadarmo (okrem poplatkov za hospitalizáciu).

 

Prečítajte si aj: Zdravotné poistenie vo Švajčiarsku zdražie aj v roku 2018

 

Poistenie nad základný balík je dosť neprehľadné, takže odporúčame osobnú návštevu niektorej z poisťovní. Môžete si napríklad pripoistiť platby za hospitalizáciu, balík stomatologickej starostlivosti, prevoz sanitkou atď. Poisťovňu môžete zmeniť raz do roka a to ku koncu kalendárneho roka. Pri zmene poisťovne neposielajte starý preukaz poistenca naspäť poisťovni ako je tomu na Slovensku, ale ho jednoducho zlikvidujte. Lepší prehľad medzi jednotlivými poisťovňami si môžete vytvoriť, keď navštívite napr. stránku www.comparis.ch

Výborné spracovanie problematiky zdravotného poistenia môžete tiež nájsť na www.hpi.sk

Ak máte záujem o ponuky základného zdravotného poistenia, prečítajte si náš článok “Ako si vybrať zdravotné poistenie vo Švajčiarsku?“.

 

Zdroj: www.bag.admin.ch

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

 1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
 2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.