bunny-sample

bunny-sample

Rodina v prírode

Zlúčenie rodiny vo Švajčiarsku


Rodina v prírode

Každý, kto má vo Švajčiarsku povolenie na pobyt typu L, B a C (EU/EFTA), má možnosť k sebe pričleniť členov rodiny. Znamená to, že keď máte napr. na Slovensku manželku, dieťa, mamu, babku atď., môžete požiadať o zlúčenie rodiny (Familiennachzug) a daný člen rodiny dostane to isté povolenie na pobyt ako vy.

Na tieto povolenia sa nevzťahujú kvóty, ktoré obmedzujú počet vydaných povolení. Samozrejme aj tu existujú podmienky, ktoré musíte na takéto zlúčenie spĺňať.

Toto povolenie môžete žiadať buď pre manžela/manželku alebo v zostupnej línii pre svoje deti, vnukov, ktorí nedosiahli vek 21 rokov alebo vo vzostupnej línii pre rodičov a prarodičov. Ako väčšina žiadostí aj táto smeruje na miestny úrad (Gemeinde). K žiadosti prikladáte napr. aj tieto doklady:

  • sobášny list (overený preklad)
  • rodný list dieťaťa (overený preklad)
  • kópia cestovného pasu
  • kópia zmluvy o prenájom bytu
  • kópia pracovnej zmluvy žiadateľa
  • ďalšie doklady podľa typu zlučujúcej osoby

 

Prečítajte si aj: Rodinné dávky vo Švajčiarsku 

 

Splnená musí byť podmienka vhodného bývania, čiže najčastejšie ide o to, aby počet osôb v byte neprevyšoval viac ako o jednu osobu počet izieb bytu. Jednoducho povedané, ak máte v prenájme 3 izbový byt, tak v byte môžu byť prihlásené najviac 4 osoby. Ďalšou podmienkou je, aby ste sa o pridruženú osobu vedeli postarať (ide o váš príjem), resp. aby pridružená osoba bola zabezpečená (ide napr. o jej úspory, príjem, majetok atď.). Ak ide o pridruženie dieťaťa bez druhého rodiča, k žiadosti potrebujete ešte priložiť súhlas rodiča.

 

Zdroj: www.bfm.admin.ch

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

  1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
  2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.