bunny-sample

bunny-sample

Červená pre chodcov na semafóre

Zmena pravidiel zamestnávania cudzincov vo Švajčiarsku


Červená pre chodcov na semafóre

Neutrálne Švajčiarsko síce nie je členom Európskej únie, ale za to je súčasťou schengenského priestoru a spoločného trhu, a to znamená, že do krajiny prúdia migranti s vidinou lepšieho života podobne ako do iných vyspelých štátov.

Zamestnávanie cudzincov vo Švajčiarsku

Voľný pohyb osôb môže Švajčiarsko na základe dohody s EÚ obmedziť. Urobilo tak v roku 2013 a robí tak opäť. 09.02.2014 švajčiarska vláda prijala ľudovú iniciatívu, ktorej cieľom je boj proti masovej imigrácii, tým podporila zmenu vo švajčiarskej imigračnej politike.

Iniciatíva požaduje fixné kvóty pre občanov Európskej únie pri súčasnom zachovaní bilaterálnych dohôd – čo sú dve možnosti, ktoré sú nezlučiteľné. Vzhľadom na túto dilemu sa parlament prikláňa k bilaterálnym dohodám, ale konečné rozhodnutie ako vždy zvolia ľudia. Až do nadobudnutia platnosti bude platiť voľný pohyb osôb aj naďalej medzi členskými štátmi EÚ, krajinami EZVO a Švajčiarska.

Švajčiarsky zákon o cudzincoch (Ausländergesetz)

Práca vo Švajčiarsku sa pre cudzincov bude hľadať zase o čosi ťažšie. Od 1.júla 2018 vstúpi do platnosti čiastočná revízia švajčiarskeho zákona o cudzincoch. Zmena sa týka regulácie prisťahovalectva a zlepšovania možností voľného pohybu osôb. Švajčiarsky zákon o cudzincoch plánuje upraviť opatrenia tým, že stanoví vyčerpanie domácich pracovných síl.

 

Prečítajte si aj: Minimálna mzda vo Švajčiarsku

 

Zákon požaduje časovo obmedzené opatrenia na podporu nezamestnaných osôb, ktoré sú prihlásené na regionálnom úrade prace (Regionales Arbeitsvermittlungszentrum RAV). Zamestnávatelia sú povinní hlásiť voľné pracovné miesta úradu práce (RAV).

V krátkom čase poskytne úrad práce informácie a podklady uchádzača spĺňajúceho podmienky zamestnávateľovi, ktorý nahlásil voľnú pracovnú pozíciu. Zamestnávateľ pozve uchádzačov k pracovnému pohovoru. Výsledky z pohovoru je povinný zamestnávateľ hlásiť úradu práce.

Švajčiarska spolková rada vyhotoví zoznamy odborov a oblastí činností, ktoré podliehajú hláseniu voľných pracovných pozícii úradu prace. V časovom období od 1. júla 2018 do 31. decembra 2019 platí povinnosť hlásenia voľných pracovných miest v povolaniach, v ktorých dosiahne alebo prekročí kvóta nezamestnanosti vo Švajčiarsku 8 percent.

Od 1.1.2020 bude požadovať toto nariadenie pre sprostredkovanie práce povinnosť hlásenia voľných pracovných miest pre tie profesie, v ktorých dosiahne alebo prekročí miera nezamestnanosti vo Švajčiarsku 5 percent.

Zamestnávatelia musia hlásiť voľné pracovné pozície na miestne príslušnom úrade práce RAV a poskytnúť nasledujúce informácie:

  • hľadané povolanie
  • činnosť, vrátane špeciálnych požiadaviek
  • miesto práce
  • pracovný úväzok
  • dátum nástupu do zamestnania
  • druh pracovného pomeru: na dobu určitú alebo neurčitú
  • kontaktná adresa
  • názov podniku

Nahlasovanie pracovných pozícií prebieha cez internetovú platformu, telefonicky alebo osobne

 

Zdroj: www.arbeitsrecht.ch

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

  1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
  2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.