bunny-sample

bunny-sample

Kalkulačka papier a pero

Zníženie zdravotného poistenia vo Švajčiarsku


Kalkulačka papier a pero

Zdravotné poistenie vo Švajčiarsku si musí platiť každý, kto disponuje povolením na pobyt. Nie je to lacná záležitosť, a tak pre nízko príjmové skupiny poistencov má každý kantón pripravený dotačný program (individuelle Prämienverbilligung).

Takýto program vám zabezpečí vrátenie časti už zaplateného poistného, alebo vám môže znížiť ďalšie platby do budúcnosti. Na posúdenie nároku sa do úvahy berie vaša osobná, či rodinná ekonomická situácia za posledné zdaňované obdobie a časť z výpočtu berie do úvahy aj vaše aktíva (majetok). Pre názornosť uvádzame kritériá a delenie z kantónu Zürich:

Páry alebo registrovaní partneri a osamelí rodičia s maloletými deťmi:

Spolu zdaniteľný príjem nepresahujúci 61000 CHF.

Spolu aktíva nepresahujúce 300000 CHF.

 

Páry alebo registrovaní partneri bez maloletých detí:

Spolu zdaniteľný príjem nepresahujúci 47500 CHF.

Spolu aktíva nepresahujúce 300000 CHF.

 

Prečítajte si aj: Zdravotné poistenie vo Švajčiarsku

 

Jednotlivci:

Zdaniteľný príjem nepresahujúci 37200 CHF.

Aktíva nepresahujúce 150000 CHF.

 

Mladí dospelí vo vzdelávaní (do 25 rokov):

Spolu zdaniteľný príjem nepresahujúci 61000 CHF.

Spolu aktíva nepresahujúce 300000 CHF. (manželstvo alebo registrované partnerstvo) alebo nepresahujúce 150000 CHF. (jednotlivci).

 

Pre podanie žiadaosti o tento grant si vyhľadajte kantonálny Úrad sociálnych vecí (SVA – Sozialversicherungsanstalt), kde si zase vyhľadáte vám príslušnú pobočku, takže to môže kľudne byť aj na Miestom úrade (Gemeinde). Potom stačí poslať e-mail a poštou by ste mali obdržať formulár. Tento formulár vyplňte a zašlite na kantonálny SVA.

 

Zdroj: internet

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

  1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
  2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.