Možnosť vzdelávania sa pre brigádnikov vo Švajčiarsku

Vzdelávanie zamestnancov je výrazom určitého druhu starostlivosti personálnej agentúry o zamestnancov vo Švajčiarsku, ktorý v konečnom dôsledku je spôsobilý priniesť úžitok obom stranám.