Daňová povinnosť Slovákov pracujúcich vo Švajčiarsku

Pre určenie rozsahu daňových povinností daňovníka na území Sloveskej republiky je dôležité stanoviť miesto jeho daňovej rezidencie (daňového domicilu). Daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou (daňovým rezidentom Slovenskej republiky) je podľa zákona o dani z príjmov daňovník, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sa tu obvykle zdržiava.