Zmena v pravidlách dovozu tovaru do 300 CHF.

Pri dovoze tovaru do Švajčiarska sa od 1.7.2014 menia pravidlá colnej deklarácie. Ak chodíte nakupovať aj za hranice, tak určite poznáte limit 300 CHF. na osobu a deň, čo znamená, že nákup v zahraničí do tejto sumy nepodlieha zdaneniu pri dovoze do Švajčiarska, ale práve naopak, môžte si naň uplatniť vrátenie dane z krajiny, v ktorej ste nákup absolvovali.