DPH sa daňou z energií nahrádzať nebude

V dnešnom referende sa hlasovalo o dvoch federálnych otázkach: vyňatí detských prídavkov z daňového základu a o nahradení DPH daňou z fosílnych palív.