DPH sa daňou z energií nahrádzať nebude

V dnešnom referende sa hlasovalo o dvoch federálnych otázkach: vyňatí detských prídavkov z daňového základu a o nahradení DPH daňou z fosílnych palív. V Ženeve pribudla kontroverzná reforma polície. Zraky celého Švajčiarska sa však upierali na Nidwald, kde sa hlasovalo o zanechaní výuky francúzštiny na základných školách.