Pilotný výskum konzumácie marihuany vo Švajčiarsku

Minister zdravotníctva Alain Berset predstavil novelizáciu zákona o narkotikách, ktorá by mala pomôcť vyriešiť problém s nelegálnym predajom a užívaním.