Poznáte kódovú reč v referencii od zamestnávateľa?

Referencia od zamestnávateľa (Arbeitszeugnis) je kľúčovým dokumentom pre získanie si novej práce vo Švajčiarsku. Ak si myslíte, že ten váš je pozitívny, nemusí to tak byť.