Rozvod vo Švajčiarsku

Niekedy sa manželstvo končí jeho zánikom, čiže rozvodom. V dnešnej dobe to už nie je nič nezvyčajné, ale aj tak je to proces nepríjemný v tom lepšom prípade, ak je pár bezdetný, pre obe strany. Počet rozvodov vo Švajčiarsku klesá každým rokom od roku 2010 (22081) až na 16737 rozvodov v roku 2014. S počtom rozvodov klesá aj percentuálna rozvodovosť z 54,4% (2010) na 40,9% (2014).