Skulptúry Mara Štefanku

Marián Štefanka – umeleckým menom Maro Štefanka architekt, maliar, sochár. Narodil sa v roku 1942 v Bratislave. Základnú, strednú aj vysokú školu vyštudoval v Bratislave, kde v roku 1968 ukončil štúdium na Stavebnej fakulte SVŠT, odbor architektúra aurbanizmus. Po ukončení štúdia emigroval do Švajčiarska.