Michal Konštacký - lekár, manažér, spisovateľ a veľa iného

Michal Konštacký je hlavne lekár, ktorý už 11 rokov žije vo Švajčiarsku, ale je aj veľa iného. Ponúkame vám zaujímavý profil vzdelaného a stále sa vzdelávajúceho polyglota.