Organizovaný návrat zo Švajčiarska na Slovensko už využilo 110 krajanov

Repatriáciu zo Švajčiarska, čiže návrat občanov Slovenskej republiky do vlasti, využilo už 110 osôb. Ďalších približne 120 osôb si podalo žiadosť a stále čaká.