Prídavky na deti vo Švajčiarsku

Na federálnej úrovni sa regulujú iba prídavky na deti (Kinderzulagen) v poľnohospodárstve. Tieto prídavky v ostatných sektoroch sú regulované 26 kantonálnymi zákonmi a federálnym harmonizačným právom. Ďalšie dávky pre rodiny možno žiadať napríklad na základe individuálnej zamestnaneckej zmluvy alebo na základe kolektívnych pracovných ustanovení. Ten istý typ prídavkov nemôžete poberať aj vo Švajčiarsku a súčasne na Slovensku.