Familienausweis - vaša rodinná kniha vo Švajčiarsku

Ak ste sa rozhodli zotrvať vo Švajčiarsku dlhšie, tak sa zrejme stretnete s požiadavkou, aby ste sa preukázali vašim rodným, prípadne sobášnym listom zo Slovenska. Je to napríklad v prípade, že sa vám vo Švajčiarsku narodí dieťa. Úrady vyžadujú, aby duplikáty (nie kópie) dokumentov neboli staršie ako 6 mesiacov, a ak ste to už niekedy absolvovali, tak viete, že dokumenty musia byť úradne preložené a musia byť opatrené superlegalizačnou pečiatkou "apostila".