Zníženie koncesionárskych poplatkov vo Švajčiarsku

Švajčiarska štátna televízia a rádio sú financované formou reklamy, a tiež povinnými poplatkami obyvateľov.