Štúdium na vysokej škole vo Švajčiarsku

Vysokoškolské štúdium (terciálne vzdelávanie) vo Švajčiarsku poskytujú univerzity a odborné vysoké školy (Fachhochschulen, Hautes Écoles Spécialisées, Scuole Universitarie Professionale) a viacero iných inštitúcií vyššieho vzdelávania (napr. pedagogické vysoké školy). Okrem týchto inštitúcií poskytujú študijné programy aj súkromné vysoké školy.