Švajčiarske občianstvo

Po rozhodnutí zotrvať vo Švajčiarsku natrvalo, sa časom pravdepodobne budete zaujímať aj o švajčiarske občianstvo. Na získanie švajčiarskeho občianstva, potrebujete splniť federálne, kantonálne a obecné podmienky. Federálne podmienky platia pre celé Švajčiarsko rovnako, ale každý kantón, či obec sa môžu ešte vyznačovať osobitnými predpismi, ktoré v danom kantóne, či obci musíte splniť.