Spolková rada rozhodla – Švajčiarsko nepovolí oficiálne zavedenie tretieho pohlavia

Spolková rada vo Švajčiarsku prišla pred pár dňami so zamietavým stanoviskom, týkajúcim sa možnosti zaviesť v krajine štatút tretieho pohlavia. Rovnako odmietavo sa postavila aj k možnosti nemusieť sa povinne hlásiť k žiadnemu pohlaviu.