Dotácia ÚSŽZ na rok 2017

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí otvoril aj tento rok dotačný program a už zverejnil aj výzvu na predkladanie žiadostí na rok 2017. Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi len na základe elektronickej a zároveň aj písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie. Elektronicky - prostredníctvom elektronického online systému a písomne - prostredníctvom pošty.