Vymáhanie pohľadávky vo Švajčiarsku

Staré slovenské príslovie hovorí:  "Kamaráti buďme, hlhy si plaťme". Ale čo robiť, keď ten dlh sa vám dlhodobo od dlžníka nedarí vymôcť?