Zárobková činnosť vo Švajčiarsku nepresahujúca 3 mesiace

Ak ste sa vo Švajčiarsku rozhodli pracovať nie viac ako 3 mesiace v kalendárnom roku, vystačíte si so slovenskou živnosťou a nepotrebujete žiadne povolenie na pobyt, avšak máte oznamovaciu povinnosť. To isté platí, ak sa za vás rozhodol zamestnávateľ a vyšle vás do Švajčiarska na zákazku ako zamestnanca. Treťou možnosťou je, že ste od švajčiarskeho zamestnávateľa dostali ponuku na sezónu.