Slávnostné podujatie pri príležitosti 50. výročia založenia Združenia Slovákov vo Švajčiarsku a zároveň jeho konečné

Uplynul jeden celý mesiac vraj od slávnostného založenia Združenia Slovákov vo Švajčiarsku.