Pozvánka na premietanie filmu Ukradnutý štát

Zlom, ktorý bol a zrejme aj stále je ukrytý v podstate fungovania štruktúry, ktorú by sme chceli volať štát.