Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania SLOVAK.CH. Spracovanie a správu cookies nastavíte priamo vo vašom prehliadači.

Články

SLOVAK.CH | Slováci žijúci vo Švajčiarsku

reklama

Krok za krokom pre povinnú školskú dochádzku na Slovensku

Stopy v piesku

Zdroj: Pixabay

O povinnosti rodiča prihlásiť svoje školopovinné dieťa žijúce vo Švajčiarsku aj na slovenskú školu sme písali v poslednom článku "Povinná školská dochádzka na Slovesnku pre deti žijúce vo Švajčiarsku".

Asi nebude žiadnou výnimkou, že o tejto povinnosti budú riaditelia vašich kmeňových základných škôl na Slovensku počuť prvýkrát, takže od nich sa vám pomoci pri postupe nedostane. Aby ste boli pripravení a možno pomohli aj tápajúcemu riaditeľovi, ponúkame manuál.

Postup, povinné doklady a iné náležitosti

1. Žiadosť o povolenie osobitného spôsobu školskej dochádzky mimo územia SR na prvý školský rok (zákonný zástupca). V žiadosti uvádza:

  • meno a priezvisko žiaka
  • bydlisko žiaka
  • rodné číslo žiaka
  • adresu bydliska v zahraničí
  • názov a adresu školy, ktorú bude žiak v zahraničí navštevovať, ak je vopred známa;ak nie, do 30 dní oznámi riaditeľovi ZŠ názov a adresu školy, ktorú žiak navštevuje, alebo potvrdí školu uvedenú v žiadosti
  • v žiadosti požiada zákonný zástupca o vydanie učebníc a pracovných zošitov

 

Prečítajte si aj: Povinná školská dochádzka na Slovensku pre deti žijúce vo Švajčiarsku

 

2. Na základe tejto žiadosti vydáva ZŠ Rozhodnutie o povolení plnenia školskej dochádzky mimo územia SR na 1 školský rok;

3. Škola v zahraničí/Zákonný zástupca zašle ZŠ v SR Potvrdenie o návšteve školy v zahraničí. Toto potvrdenie obsahuje predmety, ktoré sa žiak na danej škole učí;

4. Zákonný zástupca doručí do ZŠ v SR vysvedčenie za 1. a 2. polrok. Toto vysvedčenie musí byť úradne preložené do SJ.

Komisionálne skúšky - metodický pokyn 4. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ, Čl. 7.

Žiak, ktorý plní povinnú školskú dochádzku osobitným spôsobom v škole mimo územia SR, vykonáva komisionálne skúšky z predmetov, ktoré sa v tejto škole nevyučovali (spravidla SJL, vlastiveda, GEG/ZEM pre 8. ročník, DEJ – učivo venované národným dejinám a pod.).

1. Zákonný zástupca dohodne termín komisionálnej skúšky do 15. mája do kmeňovej ZŠ a doručí Žiadosť o komisionálne preskúšanie za 1. a 2. polrok, v ktorej uvedie termín komisionálnej skúšky;

2. ZŠ vydá Rozhodnutie pre komisionálnu skúšku pre každý predmet;

3. ZŠ zasiela rodičovi Oznámenie o konaní komisionálnej skúšky (termín je prerokovaný so zákonným zástupcom);

4. ZŠ písomne vymenuje komisie pre jednotlivé predmety, z ktorých bude žiak preskúšaný;

5. Predsedovia jednotlivých komisií vyhotovia písomne Protokoly o komisionálnom preskúšaní za každý polrok osobitne;

6. Vydanie vysvedčenia. V doložke sa uvádza: „Žiak je na tomto vysvedčení hodnotený zpredmetov, zktorých nebol hodnotený na vysvedčení vydanom vškolskom roku... školou... za .... ročník.“ (Metodický pokyn č. 22/2011, čl.4/15);

7. Výsledok komisionálnej skúšky sa zaznamená do triedneho výkazu alebo katalógového listu žiaka. (Metodický pokyn č. 22/2011, čl.6/6).

 

Zdroj: Základná škola M.R.Štefánika Lučnec

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

  1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
  2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.

 

reklama

O nás

SLOVAK.CH je informačná webová stránka a sociálna sieť pre Slovákov žijúcich vo Švajčiarsku. Slovenčina však nie je podmienkou, ale iba platformou na založenie tejto komunity.

Facebook

Top

Páči sa vám čo vidíte?

Kliknite na preferovanú sociálnu sieť pre sledovanie nášho obsahu...