Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania SLOVAK.CH. Spracovanie a správu cookies nastavíte priamo vo vašom prehliadači.

Pravidlá Portálu

SLOVAK.CH | Slováci žijúci vo Švajčiarsku

reklama

Portál SLOVAK.CH má slúžiť na vzájomnú komunikáciu, či pomoc a na vytváranie priateľstiev vo Švajčiarsku. Slovenčina nie je podmienkou, ale iba platformou na založenie tejto komunity. Akceptujte prosím fakt, že nie sme pracovná agentúra, takže nedokážeme sprostredkovať prácu vo Švajčiarsku.

Osobné údaje

Osobné údaje, ktoré zadávate pri registrácii sú chránené a nebudú použité na iné účely, ako na účely tohto portálu. Uvedená obec/mesto uživateľa, e-mail a telefónne číslo sú dôležité údaje na ochranu všetkých registrovaných a dostatočnou zárukou, že sa na portály SLOVAK.CH nebudú nachádzať problémové osoby, ktoré by mohli portál alebo sprístupnené údaje zneužiť. Administrátor sleduje aj IP adresy registrovaných, aby nedochádzalo k zneužívaniu portálu. V prípade, že na niektorého z užívateľov obdrží administrátor sťažnosť za neprimerané chovanie sa od troch nezávislých zdrojov, bude predmetný profil blokovaný.

Váš e-mail a telefónne číslo sa NEZOBRAZUJÚ na portály v žiadnom prípade.

Povinné údaje musí užívateľ zadať na základe skutočnosti. V prípade zistenia, že tomu nie je tak, bude predmetný profil blokovaný. Netýka sa to len zadania polohy na mape. Užívateľ zadáva na mapu približnú polohu, čiže po zadaní obce/mesta si vyberie hociktorý bod v danej obci/meste. Ak zadal pri registrácii aj ulicu, tak si vyberie hociktorý bod na danej ulici danej obce/meste.

Základná registrácia

V registračnom formulári vyplníte len Užívateľské meno, užívateľský e-mail, heslo, vyberiete alebo nahráte profilovú fotku, a vyberiete približnú polohu v obci/meste, v ktorom aktuálne bývate. Pri Základnej registrácii máte k dispozícii Fórum v rozsahu bežného návštevníka portálu, ale s tým rozdielom, že môžete vkladať, editovať a mazať svoje príspevky (okrem kategórie Zoznamka). Pri prihlásení máte k dispozícii na pravej strane Menu užívateľa, kde sa nachádza jediná položka "Môj Profil". Tu si môžete zmeniť niektoré údaje alebo vymazať svoj profil. Takýmto profilom nemôžete prezerať profily iných užívateľov a ani ich kontaktovať internou poštou. V prípade, že máte záujem o prechod zo "Základnej registrácie" na "Úplnú registráciu", kontaktuje prosím administrátora.

Úplná Registrácia

Registrovaný užívateľ má na portály SLOVAK.CH vytvorený profil, môže nazerať do iných profilov, má k dispozícii všetky sekcie fóra, môže prispievať na fórum a je vizualizovaná jeho približná poloha pobytu na mape (v rámci zadanej obce/mesta, resp. ulice). Registrovaný ďalej môže cez svoj účet vytvárať prepojenia medzi užívateľmi a takisto posielať pozvánky na portál. Registácia podlieha schváleniu administrátorom. Niektoré podozrivé žiadosti na schválenie profilu, môžu byť cez uvedený e-mail požiadané o telefonickú verifikáciu. Podozrivá žiadosť bude napríklad tá, kde užívateľ uvedie, že jeho pobyt je vo Švajčiarsku, ale administrátor vidí podľa IP adresy, že užívateľ sa snaží prihlásiť z inej krajiny. Po schválení bude užívateľovi zaslané heslo, ktoré použije na prihlásenie sa. Po prihlásení môže užívateľ svoj profil, vrátane hesla, zmeniť. Registrácia nie je obmedzená, čiže registrovať sa môžu aj záujemcovia, ktorí sa do Švajčiarska len chystajú alebo je im portál SLOVAK.CH jednoducho sympatický. Registrovať sa môžu nie len fyzické osoby, ale aj miesta, reštaurácie, spolky, či kluby, kde sa návštevník dohovorí po slovensky. Takéto profily (právnické osoby), ale musia mať adresu na území Švajčiarska. Administrátor si vyhradzuje právo na vymazanie užívateľského profilu zo subjektívnych dôvodov.

V zozname užívateľov sa zobrazujú len užívatelia s Úplnou registráciou a pobytom vo Švajčiarsku.

Po registrácii, schválení registrácie administrátorom a následom prihlásení sa užívateľa, bude mať užívateľ k dispozícii MENU UŽÍVATEĽA. V tomto menu sú položky "Môj profil" a "Zoznam užívateľov". Vo vizitke na mape sa vám zobrazí iba profilový obrázok.

Po registrácii, už ako užívateľ, nebudete mať možnosť zmeniť položky "typ užívateľa", "meno", "užívateľskémeno" a "e-mail". Zmenu týchto údajov môžete vybaviť priamo u administrátora, takisto ako prípadné komplikácie pri registrácii.

Pri Úplnej registrácii je ulica nepovinný údaj.

Na konci formulára sa nachádza systém ochrany pred robotmi, čiže treba do príslušného poľa opísať znaky z obrázku. 

Nepovolené chovanie

1. Za nepovolené chovanie sa považuje fyzické vyhľadávanie ostatných užívateľov podľa uvedenej adresy bez toho, aby s tým uživateľ dopredu súhlasil.
2. Za nepovolené chovanie sa považujú urážlivé a hanlivé súkromné správy.
3. Za nepovolené chovanie sa považuje urážlivé a hanlivé správanie sa na fóre portálu.
4. Za nepovolené chovanie sa považuje opakované kontaktovanie iného užívateľa, ktorý sa jasne vyjadril, že si to neželá.
5. Za nepovolené chovanie sa považuje prezentácia vlastných obchodných aktivít bez súhlasu administrátora.

Za nepovolené chovanie môže byť predmetný profil blokovaný.

Komerčné profily

Za komerčné profily sa považuje typ profilu "Služby". Bližšie informácie o platených službách nájdete na: Platené služby

reklama

O nás

SLOVAK.CH je informačná webstránka a sociálna sieť pre Slovákov žijúcich vo Švajčiarsku. Slovenčina však nie je podmienkou, ale iba platformou na založenie tejto komunity.

Siete

Adresa

Administrátor
Igor Kurek
Nesslerenweg 52
3084 Wabern (BE)
Schweiz

Top