Art. 172 ss CC et 271 ss CPC

#32782
Henrik P. Uherkovich
Účastník (Participant)

Dobrý deň,

Art. 172f. ZGB definuje finančné povinnosti podpory manžela/manželky počas manželstva.
Predpokladáme, že ide o spor medzi manželmi, v takom prípade odporúčame konzultáciu s advokátom.