Bytová kaucia

#32762
Henrik P. Uherkovich
Účastník (Participant)

Dobrý deň pani Lucia,

banka nie je kompetentná riešiť spory, ani nimi nijako nie je obmedzená.
Pokiaľ nie je dohoda medzi partnermi možná, pokračuje sa žalobou, kde však odporúčame zvážiť súvisiace náklady s vymáhanou sumou.
Ostávame s pozdravom.
Uherkovich