Čerpanie dovolenky následkom CoVid-19

#32636
Henrik P. Uherkovich
Účastník (Participant)

Dobrý deň pani Miriam, 

podľa článku č. 329 odstavec 2 “OR” sa zamestnávateľovi umožňuje nariadiť zamestnancom obdobie čerpania dovolenky, mal by však brať ohľad na požiadavky zamestnanca alebo ho o tomto čase informovať obvykle 3 mesiace vopred.
Vo Vašom prípade boli obe strany o čase čerpania dovolenky vyrozumené.
V ,,terajšej situácií’’, v prípade zatvorenia podniku alebo obmedzenia podnikania a prevádzok nariadením vlády, ste ako zamestnanec povinná sa prispôsobiť ( znášať toto riziko ).
Započítaná Vám bude dovolenka za obdobie od 12.4 do 19.4. ( teda 8 dní ).
Zamestnávateľ Vám nemôže navyšovať počet dní dovolenky bez toho aby Vám to nenahlásil spomínané 3 mesiace vopred.