dlhodoba PN

#32714
Henrik P. Uherkovich
Účastník (Participant)

Dobrý deň pani Mesiarova, 

Zamestnávateľ má povinnosť hradiť PN len pokiaľ sa neodvádzajú odvody pre Krankentaggeldversicherung.
Pokiaľ sa ale platí Krankentaggeldversicherung, PN hradí poisťovňa zamestnávateľovi a ten následne zamestnancovi. 

Kým je však vec v štádiu prejednávania v poisťovni, zamestnávateľ nemá povinnosť platiť zamestnancovi PN do uzavretia prejednávanej veci v poisťovni. 

Za ten čas s môžete obrátiť na Sozialdienst, kde Vám upresnia Vaše možnosti príspevku v takomto prípade.

S pozdravom Henrik Uherkovich